Verlies en rouwbegeleiding

Verlies van een dierbare door overlijden of scheiding, het verlies van gezondheid, werk of zingeving zijn allemaal aspecten van rouw ten gevolge van verlies. Ieder mens rouwt op zijn eigen manier en er is geen tijdsspanne voor aan te geven. Dit zorgt soms voor onbegrip bij familie en vrienden.
Dan is het fijn om hierover met iemand buiten je familie of vriendenkring te praten om het verlies te kunnen verwerken. Mocht je hier behoefte aan hebben dan kun je een afspraak met mij maken.
Door mijn jarenlange ervaring weet ik dat praten echt helpt!
Ook bij een ingrijpende beslissing, zoals euthanasie van een naaste is het voor alle betrokkenen van belang om hier goed mee om te kunnen gaan. Middels een familiesessie en/of een individuele sessie kan ik dit proces begeleiden

Voor meer informatie www.praktijkliesbot.nl