In opdracht

In overleg kun je aangeven welke kleuren jouw voorkeur hebben.
Het is echter onmogelijk om een ontwerp te maken met exacte detaillering. Het werkstuk ontstaat onder mijn handen doordat ik vanuit mijn gevoel werk.
Voor mij is belangrijk wie je bent, dat beeld en gevoel neem ik mee in het viltproces en wordt bezield vilt.